Strokovno in poslovno upravljanje zasebnih in podjetniških umetniških zbirk

Strokovno in poslovno upravljanje zasebnih in podjetniških umetniških zbirk - Galerija sloART

Galerija sloART sodeluje z uveljavljenimi in novimi zbiratelji pri izgradnji in upravljanju njihovih izjemnih umetniških zbirk glede na najvišje standarde, ki veljajo na trgu. Če iščete le čudovito umetnino, s katero boste povečali svojo umetniško zbirko ali iščete morebitno investicijo, vam z veseljem strokovno svetujemo. Umetniška zbirka je lahko pomembna sestavina in izraz kulture vašega podjetja in lahko spodbuja vaše zaposlene oz. stranke k raziskovanju idej, povečanju kreativnosti in razmišljanju o družbi, prav tako pa polepša in dvigne kakovost vaših poslovnih prostorov in doma. Vaša umetniška zbirka je dobrina, ki ima velik simbolni pomen in veliko materialno vrednost ter je precešnja naložba vašega časa, denarja in ljubezni. Zato vam kot zanesljiv, diskreten in zaupanja vreden partner nudimo naslednje storitve pri upravljanju vaše umetniške zbirke:


1. Strokovno in poslovno svetovanje pri izgradnji nove ali obstoječe umetniške zbirke

 • Diskretno in strokovno sodelujemo z novimi in uveljavljenimi zbiratelji pri spremljanju in raziskovanju umetniškega trga, pripravi priporočil, politik ter strategije s kriteriji za nakup, prodajo ter investiranjem v umetniško zbirko, kuriranju celotne zbirke ter omogočamo vodene obiske razstav in ateljejev umetnikov.

2. Vzpostavitev in vodenje evidence celotne umetnostne zbirke ter strokovno upravljanje umetniške zbirke po najvišjih standardih

 • Vzpostavitev in vodenje evidence ter priprava popolne dokumentacije vaše umetniške zbirke za potrebe poslovanja, vrednotenja osnovnih sredstev, ureditev zavarovanja ter pravnih zadev in za obračun davkov in bilanc.
 • Izvedba pregleda in popisa umetnin enkrat letno in možnost izrednih pregledov.
 • Strokovne in sodne cenitve umetnin, ki naj se izvajajo redno na vsakih 5 let.
 • Priprava in pregledi zavarovalnih polic ter svetovanje pri pogojih, stroških in vrednostih zavarovanj.
 • Poskrbimo, da so umetniška dela varovana, vzdrževana ter pravilno hranjena, da je s tem zavarovana umetniška zbirka in njena vrednost.
 • Priprava tiskanih ali digitalnih katalogov vaše celotne ali delne umetniške zbirke.

3. Izdelava pravilnika in politik za upravljanje umetniških zbirk glede na cilje podjetja

 • Pripravimo priporočila in pravilnike za ravnjanje z umetniško zbirko, kjer določimo procese in postopke za skrbno ravnanje, nego, varovanje ter vzdrževanje umetnin in na ta način omogočimo ohranjanje umetniške zbirke. Prav tako se določijo protokoli in standardi za hranjenje, zaščitami pred poškodbami, transportom, konservatorske in restavratorske posege, cenitvami, posojanjem, razstavljanjem, inštalacijah ter poročil o stanju umetnin.

4. Priprava poslovnih umetniških dogodkov, razstav ter promocijskih aktivnosti

 • Sodelujemo pri pripravi poslovnih umetniških dogodkov, razstav, izobraževanj in organiziranju drugih umetniških dogodkov, povezanih z vašo zbirko, skupaj z načrtovanjem, terminskim načrtom in financiranjem. S tem krepimo pozicioniranje vaše blagovne znamke in javne podobe, izražamo prestiž, moč in statustni simbol vašega podjetja ter s tem naredimo močan vtis na naše stranke, zaposlene, konkurenco in splošno javnost.
 • Poskrbimo za pripravo marketinških aktivnosti, urejanje odnosov z javnostjo in stikov z mediji na področju kulture v sodelovanju z vašimi marketinškimi oddelki.
 • Sodelujemo pri postopkih posoje, prodaje in donacije umetnin iz vaše zbirke drugim institucijam, ključnim poslovnim partnejerm za začasne razstave, poslovne dogodke ter izobraževalne namene in s tem povečujemo dostopnost vaše zbirke širši javnosti ter jim omogočamo estetski in intelektualni užitek, prav tako pa skrbimo za ohranjanje kulturne dediščine.
 • Omogočamo mecenstvo za mlade in perspektive umetnike in s tem krepimo družbeno odgovornost podjetja ter podporo družbenim ter kulturnim vrednotam.

Strokovna ekipa

 • Galerijo sloART tvori ekipa strokovnjakov s področja umetnosti in marketinga. Ponosno lahko rečemo, da imamo preko galerije sloART, ki ima največjo ponudbo vrhunskih umetnin v Sloveniji, celoten pregled nad domačim trgom umetnin. Naši zaposleni imajo prav tako desetletne izkušnje s področja marketinga ter prodaje za največja slovenska podjetja. Kontaktirajte nas za dodatne informacije.